မဂၤလာနိဒါန္းအတြက္ ေမတၱာပို႔

ဒီေန႔ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရတဲ့ နိုင္ငံေရးသမားအားလံုးေလာက္ကို လႊတ္ေပးတဲ့အတြက္ မၾကံဳစဖူး ထူးထူးကဲကဲကို မဂၤလာက်က္သေရအေပါင္းနဲ႔ ေမႊးထံုသင္းပ်ံ႕တဲ့ေန႔၊ အျပံဳးပန္းမ်ား ေဝျဖာတဲ့ေန႔၊ အေမမ်ား၊ အေဒၚအမ ႏွစ္မမ်ား ပူေဆြးသျဖင့္ က်ေနၾကရေသာ မ်က္ရည္မ်ား ရပ္တန္႔ ေျခာက္ေသြ႕ခြင့္ ရသြားတဲ့ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအရာအားလံုးကို ျဖစ္ေစတဲ့သူေတြထဲမွ အဓိကတာဝန္ယူခဲ့တဲ့ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္၊ ကုလားကာေနာက္ကြယ္မွ အာဏာရွင္ႀကီးမ်ား၊ တပ္မေတာ္မွ အႀကီးအကဲအသစ္အေဟာင္းမ်ား၊ နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အႏိုင္ႏိုင္ငံမွ တိုက္တြန္း အားေပးလုပ္ၾကေသာ ႏိုုင္ငံေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အတူ ျမန္မာျပည္သူ ျမန္မာျပည္သားအားလံုး က်န္းမာသက္ရွည္စြာ၊ စိတ္ဝမ္း ခ်မ္းေျမ့စြာျဖင့္ တိုင္းျပည္အက်ိဳးကို ဆထက္တံပိုး ရြက္ေဆာင္ႏိုင္ ၾကပါေစလို႔ အထူး ေမတၱာပို႔သလိုက္ေၾကာင္းပါခင္ဗ်ား။

အားလံုးကို ေလးစားခ်စ္ခင္စြာျဖင့္

ညြန္႔ေရႊ

Advertisements